Bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Als u gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang, kunnen u en uw partner van de Belastingdienst/Toeslagen kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders.

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u en uw eventuele partner werken.
Ook moet:

  • uw kind deel uitmaken van uw huishouden;
  • uw kind nog niet zijn gestart met het voortgezet onderwijs;
  • de kosten van de kinderopvang door u of uw partner worden betaald;
  • de kinderopvang plaatsvinden bij een gastouderbureau dat is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • de gastouder voldoen aan de kwaliteitseisen en vermeld zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kids@home is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang nr. 216444172. Zowel Kids@home als al onze gastouders zijn hier vermeld. Klik hier voor meer informatie.

Wat krijgt u vergoed?

Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een percentage van de opvangkosten die u maakt. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van uw inkomen, het aantal kinderen in uw gezin dat gebruik maakt van kinderopvang en de opvangkosten. Hoe lager uw inkomen, hoe meer vergoeding u ontvangt van het Rijk. De bijdrage van de overheid is gebonden aan een maximum uurprijs voor de opvang. Bij elk tweede of volgend kind ontvangt u een hogere toeslag.

De maximum uurprijs waarvoor ouders een toeslag kunnen krijgen voor gastouderopvang is voor 2017 vastgesteld op € 5,75.

Kids@home maakt voor u vrijblijvend een offerte. De offerte bestaat uit de directe kosten voor de opvang door de gastouder en de kosten aan Kids@home. Met de offerte vraagt u een bijdrage aan voor de tegemoetkoming van het Rijk.  Bij wijziging van de opvanguren of de tarieven biedt Kids@home een nieuwe offerte aan.

Jaarlijks ontvangen ouders een jaaroverzicht van de kosten gastouderopvang. Dit jaaroverzicht dient voor verrekening met de Belastingdienst.

De percentage tabel tegemoetkoming van het Rijk 2017 kunt u o.a. vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs www.rijksoverheid.nl.  en op de website van de Belastingdienst/Toeslagen, www.toeslagen.nl. Ook vindt u hier een proefberekening voor kinderopvangtoeslag.