Werkwijze

Kids@home zoekt, aan de hand van van de kwaliteitseisen, een geschikte gastouder voor uw kind. We bezoeken zowel de vraagouder als de potentiële gastouder persoonlijk en bespreken de specifieke wensen van beide kanten.
Na de selectie volgt de bemiddeling. Er wordt gesproken over opvangdagen en -tijden, maar ook over opvoedingsideeën en de wensen rondom de opvang van het kind. Als zowel u als de gastouder het gesprek als positief hebben ervaren en het gevoel hebben dat het "klikt", is de basis voor de kinderopvang gelegd. U kiest uw eigen gastouder. Tenslotte worden de gemaakte afspraken door Kids@home vastgelegd in een Overeenkomst tussen Kids@home en ouder en een overeenkomst van opdracht tussen ouder en gastouder.

Kids@home rekent geen inschrijfkosten. 

 

Zorg voor kwaliteit en zekerheid

Naast bemiddeling is de belangrijkste taak van Kids@home het bewaken van de kwaliteit van de opvang d.m.v. telefonische contacten, huisbezoeken en evaluatiegesprekken, het organiseren van bijeenkomsten en cursussen voor gastouders en/of vraagouders, om daarmee de nodige deskundigheid op opvoedkundig gebied te waarborgen.
Er worden op kosten van Kids@home verzekeringen afgesloten om er voor te zorgen dat geen van de betrokkenen onnodige risico's loopt.
In voorkomende gevallen spant Kids@home zich in om bij ziekte of vakantie van de gastouder vervanging te vinden en bemiddelt als er conflicten zijn of dreigen.
Ook bij andere problemen, die samenhangen met de opvang, kunnen ouder en gastouder beroep doen op ons bureau.
   

Meer informatie over ons gastouderbureau

GGD

De inspectierapporten van de GGD over gastouderbureau's zijn openbaar, u kunt het rapport opvragen bij Kids@home of hier bekijken.

Oudercommissie:

Om de medezeggenschap van de ouders te waarborgen heeft Kids@home een oudercommissie. U kunt ook bij hen terecht wanneer u graag van ouders hoort hoe hun ervaringen zijn met de dienstverlening van Kids@home: oc-kids-at-home@live.nl