Waar staan wij voor

Kids@home staat voor:

 • Vertrouwde en betaalbare opvang voor uw kind(eren).
 • Persoonlijke aandacht en begeleiding.
 • Zorgvuldige selectie van de gastouders aan de hand van selectiecriteria.
 • Optimale afstemming van de wensen van ouders en gastouders.
 • Ondersteuning bij het maken van zakelijke afspraken.
 • Het bemiddelen in geval van problemen.
 • Flexibele opvang én op maat: opvangtijden worden in onderling overleg bepaald.
 • Controle van de kwaliteit van de opvang conform de Wet Kinderopvang.
 • Een hanteerbaar pedagogisch beleidsplan.
 • Opvang bij voorkeur in uw eigen dorp of wijk.
 • Dagelijkse bereikbaarheid voor advies en overleg.

De overheid betaalt mee in de opvangkosten als de opvang wordt geregeld via een erkend gastouderbureau. Kids@home is een erkend bureau, opgenomen in het Register Kinderopvang van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Kids@home is aangesloten bij:

 • De onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij vragen betreffende het indienen van klachten over Kids@home kunnen ouders terecht bij Secretariaat van de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 • De Brancheorganisatie Kinderopvang. De Brancheorganisatie fungeert als kennis-, nieuws- en informatiecentrum voor de leden en de sector. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en vertaald naar standpunten in de loby en advies richting leden. http://www.kinderopvang.nl
 • MO-Groep: Maatschappelijke Ondernemers Groep, een ondernemersorganisatie voor de branche Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang, www.mogroep.nl
 • BOinK: Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Dit is een landelijke vereniging die de posities van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. Op landelijk niveau oefenen zij invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang, www.boink.info
 • KNGO: KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) is een onafhankelijk inititief gespecialiseerd in de sector gastouderopvan als onderdeel van kinderopvang. Kids@home is KNGO gecertificeerd.KNGO heeft drie doelen: 1. Het vergroten van de pedagogische kwaliteit, 2. Professionalisering door beter ondernemerschap en 3. Meer transparantie in gastouderopvang.