Inschrijfformulier gastouder(s)
 
Uw persoonsgegevens
Naam
Adres
Postcode Woonplaats
Tel. thuis Mobiel
Tel. werk
E-mail
Leeftijd Nationaliteit
Opleiding
 
Geslacht vrouw Gezinssituatie : eenoudergezin  
  man   tweeoudergezin  
 
Keuze gastouder in mijn eigen huis
  oppasouder bij kind thuis
  geen voorkeur
 
In welke plaats zoekt u een vraagouder?
In welke wijk zoekt u een vraagouder?
 
Gewenste dagen en uren
Gewenste dagen maandag van tot
  dinsdag van tot
  woensdag van tot
  donderdag van tot
  vrijdag van tot
  zaterdag van tot
  zondag van tot
 
Gewenste uren uren per week
   per maand
 
Opmerkingen  
 
Verstuur een kopie van dit bericht naar uzelf