Inschrijfformulier ouder(s)
 
Persoonsgegevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam ouder 1
Naam ouder 2
Adres
Postcode Woonplaats
Tel. thuis Mobiel
Tel. werk
E-mail
Gezinssituatie eenoudergezin tweeoudergezin co-ouderschap
 
Gegevens kind
Familie naam kind
Voornaam kind 1 * Geboortedatum
Voornaam kind 2 * Geboortedatum
Voornaam kind 3 * Geboortedatum
Voornaam kind 4 * Geboortedatum
Naam school *
* Wanneer uw kind nog niet geboren is kunt u uiteraard geen voornaam invullen. Gelieve wel in te vullen wat de verwachte geboorte datum is. Indien dit van toepassing is graag ook de naam van de school invullen.
 
Keuze opvang
Gewenste opvang opvang bij gastouder thuis
  opvang in eigen huis
 
In welke plaats zoekt u een gastouder?
In welke wijk zoekt u een gastouder?
Vanaf welke datum zoekt u opvang?
 
Gewenste dagen en uren
Gewenste dagen maandag van tot
  dinsdag van tot
  woensdag van tot
  donderdag van tot
  vrijdag van tot
  zaterdag van tot
  zondag van tot
 
Gewenste uren per week
   per maand
 
Opmerkingen
 
Verstuur een kopie van dit bericht naar uzelf