Werkwijze

Wat doet Kids@home voor u?
   
Wie kiest voor het werken met kinderen als gastouder, kiest voor zelfstandig werk met veel eigen verantwoordelijkheid. Wij brengen u in contact met ouders die opvang zoeken. Het is fijn om te weten dat Kids@home nog meer voor u doet behalve de bemiddeling tussen u en de ouders van uw gastkind.
   

Kids@home biedt gastouders:

 • Ondersteuning bij het behalen van de vereiste kwalificaties Wet Kinderopvang 2010.
 • Herhalings cursus EHBO voor kinderen, waarvan het certificaat is geregistreerd bij het Oranje Kruis.
 • Vanaf 2010 is de kassiersfunctie wettelijk verplicht. Dit betekent dat de betalingen van ouders aan gastouders verloopt via het gastouderbureau. Online urenregistratiesysteem.
 • Een hanteerbaar pedagogsch beleidsplan
 • Pedagogische ondersteuning, zowel indivi.dueel als in de vorm van themabijeenkomsten.
 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij de opvang.
 • Dagelijkse bereikbaarheid voor advies en overleg.
 • Afspraken worden contractueel vastgelegd.
 • Bemiddeling bij problemen en deskundig advies.
 • Thema-/ontmoetingsbijeenkomsten met collega-gastouders, o.a. cursus babygebaren. 
 • Speelochtenden, zoals bij Pompidom in Sint-Michielgestel.
 • Informatievoorziening over de financiële kant van de gastouderopvang.
 • Aanvullende collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering voor gastkinderen.
 • Facebookpagina met een besloten groep voor gastouders.
 • Whatts app groep voor gastouders.
 

Jaarlijks bekijken we samen met u uw woning en de buitenruimte op veiligheid en hygiëne.
Jaarlijks wordt de opvang, samen met ouders, geëvalueerd. Wij bezoeken u minimaal tweemaal per jaar.

   
Inkomen
   
Gastouders zijn vrij in het bepalen van hun uurtarief. Kids@home hanteert als richtlijn minimaal € 4,25 per uur per kind. De kosten kunnen per gastouder variëren, maar liggen gemiddeld tussen de € 4,50 en € 5,00 per uur per kind. Een gastouder aan huis van de kinderen heeft een uurloon van minimaal € 10,00.