De gastouder

Een gastouder kiest ervoor om de zorg van één of meerdere kinderen van andere ouders, die werken of studeren, op zich te nemen. De opvang kan bij de gastouder thuis plaatsvinden. Ook opvang in het gezin van het kind, bij de ouder thuis, is mogelijk. 

 

Het is leuk, zelfstandig en verantwoordelijk werk.

Aan u de keus of u een baby, één of meer peuter(s) of schoolkind(eren) wilt opvangen. U kiest op welke dagen en uren u wilt werken. U heeft daarbij uw eigen inkomen. Daarnaast kunt u als gastouder thuis werkzaamheden combineren met de zorg voor uw eigen gezin.

 

De gastouder heeft de mogelijkheid om met het VVE programma Kiki te werken. www.kiki-s.nl/

                 

   

In alle vormen van gastouderopvang dient de gastouder te voldoen aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang en Kids@home stelt. Na inschrijving volgt er een persoonlijk gesprek met de gastouder voordat bemiddeling zal plaatsvinden. 

Als gastouder bent u vrij om voor meerdere gastouderbureaus werkzaam te zijn. Samen met de gastouder wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor het totaal aantal en de leeftijden van de op te vangen kinderen. Dit is ook van toepassing als er via andere kanalen kinderen worden opgevangen.

Er worden voor de gastouders regelmatig thema avonden, cursussen en workshops georganiseerd. Hierdoor blijft de gastouder zich ontwikkelen en proffesionaliseren. Tevens zijn deze avonden leuk om in contact te komen met collega gastouders.

Kids@home organiseert de jaarlijkse herhalingsavonden EHBO voor kinderen, oranje Kruis, voor de gastouders. 

Heeft u plezier in het omgaan met kinderen en heeft u tijd en ruimte om een gastkind een vertrouwd opvangadres te bieden?

Dan bent u de gastouder die wij zoeken!