Wie zijn wij

Kids@home is een gastouderbureau, dat bemiddelt en begeleidt bij kinderopvang tussen vraagouder (ouders die opvang zoeken) en gastouders. Deze opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar wordt geboden in de thuissituatie van een gastouder of bij de ouder thuis.

  • Opvang bij de gastouder thuis:

Bij deze vorm van gastouderopvang werkt de gastouder op freelance basis of als zelfstandig ondernemer. Ouders en gastouder spreken samen een uurtarief per kind af. Dit uurtarief kan afwijken van onze adviestarieven.

  • Opvang bij de ouder aan huis:

De kinderen worden opgevangen in hun eigen vertrouwde omgeving.

De gastouder mag kinderen opvangen van meerdere ouders (uiteraard in goed overleg met de ouders en het gastouderbureau).

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen mag de gastouder maximaal zes kinderen tegelijk opvangen van 0 – 13 jaar, inclusief haar eigen kinderen tot 10 jaar. Er mogen 5 kinderen jonger dan 4 jaar aanwezig zijn,waarvan maximaal 2 baby’s jonger dan 1 jaar en maximaal 4 kinderen jonger dan 2 jaar. Het is afhankelijk van de situatie en de kwaliteitseisen van de gastouder hoeveel kinderen er werkelijk opgevangen zullen worden. Dit wordt in overleg met de gastouder bekeken.

Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af. Gastouderopvang is aantrekkelijk door zijn persoonlijke, flexibele en kleinschalige karakter tegen een betaalbare prijs. Wij bieden hierin maatwerk.

Als ouder en gastouder kunt u uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de opvang aan ons kenbaar maken in een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt niet alleen gesproken over opvangdagen en -tijden, maar ook over de opvoeding. Wat vinden zowel ouders als gastouders belangrijk in het omgaan met kinderen: sfeer, regels, gewoontes, principes, normen en waarden.

De individuele zorg en aandacht voor het kind staan centraal.